Czy Pan Bóg lubi znaczki - Jerzy Duda Zobacz większe

Czy Pan Bóg lubi znaczki - Jerzy Duda

Nowy produkt

Jest to nowe opracowanie znanego publicysty filatelistycznego. Myślę, że Autora nie trzeba tu specjalnie przedstawiać, gdyż jest dobrze znany z licznych publikacji w różnych krajowych czasopismach, nie tylko filatelistycznych, a także współredaktorem periodyku Okręgu Krakowskiego PZF „Filatelista Krakowski”.

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

20,00 zł brutto

Więcej informacji

Jest to nowe opracowanie znanego publicysty filatelistycznego. Myślę, że Autora nie trzeba tu specjalnie przedstawiać, gdyż jest dobrze znany z licznych publikacji w różnych krajowych czasopismach, nie tylko filatelistycznych, a także współredaktorem periodyku Okręgu Krakowskiego PZF „Filatelista Krakowski”. Od XX Zjazdu PZF jest też jednym z wiceprezesów Zarządu Głównego Związku. Sam siebie najczęściej nazywa „markolubem”, co oznacza, że po prostu lubi znaczki pocztowe – ale jak podkreśla, jest to zamiłowanie innego rodzaju niż u większości filatelistów. Filatelistykę traktuje bowiem nie tylko jako szczególny rodzaj kolekcjonerstwa, ale przede wszystkim jako pole do rozlicznych badań. Dowodem tej tezy jest też pierwszy zeszyt nowego opracowania Jerzego Dudy, pod szokującym może tytułem „Czy Pan Bóg lubi znaczki pocztowe”. Na wstępie Autor przytacza wypowiedzi papieży Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II o filatelistyce oraz kreśli bardzo ogólnie obraz tematyki religijnej w filatelistyce. Praca poświęcona jest prezentacji znaczków pocztowych o chrześcijańskiej tematyce religijnej, jakie ukazały się na świecie do lat trzydziestych XX wieku. Pierwszy znaczek o motywach religijnych ukazał się już w 1843 roku w Kantonie Genewskim w Szwajcarii. Kolejne znaczki o motywach chrześcijańskich wydało Państwo Kościelne w latach 1852-1868, a po nich następny znaczek o tej tematyce ukazał się dopiero 40 lat później w Wenezueli. Oprócz opisu poszczególnych wydań z tej tematyki, Autor podaje wiele szczegółów, których nie znajdziemy w żadnym katalogu znaczków, a które wzbogacają wiedzę Czytelnika. Praca przydatna będzie nie tylko kolekcjonerom zajmującym się tematyką religijną, ale również takimi działami jak architektura sakralna, wybitne osobistości i in. Autor zapowiada wydanie następnego zeszytu z tego cyklu.
Bronisław Rejnowski